Vad inom en badrumsrenovering står bostadsrättsföreningen för?

Om en person som bor i en bostadsrätt ska göra en badrumsrenovering kan bostadsrättsföreningen betala vissa delar av renoveringen. Var går gränsen och vad bör man tänka på?

Fråga styrelsen

Innan en badrumsrenovering påbörjas bör alltid styrelsen i en bostadsrättsförening kontaktas. De kan svara på frågor kring var den ekonomiska gränsen går men även ge annan viktig information som kan underlätta planeringen.

Stamrust på gång?

Om styrelsen planerar en stamrust inom ett par år kan de rekommendera att ett partiellt stambyte sker i samband med att badrumsrenovering genomförs. Det innebär därmed att delar av stambytet genomförs av föreningen efter att renoveringen påbörjats och rören blivit frilagda. I regel betalar då föreningen nytt avlopp, nya rör samt arbetet som behöver utföras för att montera dessa. Det kan även ingå viss återställning av badrummet under badrumsrenovering. Det blir billigare för föreningen och enklare för den boende.

Risken är annars att en badrumsrenovering genomförs varpå föreningen tar beslut om stamrust inom 2 – 3 år. Då måste hela badrummet rivas ut, för att ledningarna ska kunna bytas, varpå en total badrumsrenovering sker igen. Detta med återställning till föreningens beslut gällande standard.

Var går gränsen?

Det är i föreningens stadgar det framgår vilket ansvar som den boende har och vilka delar på boendet som föreningen har ekonomiskt ansvar för. Generellt brukar det förklaras med att den boende har ansvar för det som syns – och föreningen för det som inte syns.

Inom en badrumsrenovering betyder detta att den boende har ansvar för duschen, kranar, badkar och eventuella rör som syns i badrummet. Sedan tar föreningens ansvar över vid avloppet. De har även ansvar för stammarna som leder vatten och avlopp till och från badrummet.

Av denna anledning väljer många föreningar att betala kostnaden för en ny brunn i det fall en medlem vill göra en badrumsrenovering. Brunnen är där ansvaret möts mellan personen och föreningens ansvarsområde. Genom att föreningen tar ansvar för brunnen ser de till att samtliga bostäder har en brunn som uppfyller branschens standard.

Det är däremot inte alla föreningar som resonerar så. Det finns de som anser att den boende ska betala allt som behöver bytas ut vid en badrumsrenovering. Därmed bör man inte utgå från det ena eller andra utan alltid kontakta styrelsen inför att renoveringen påbörjas. I vissa fall kan även styrelsen ge råd om duktiga hantverkare som ofta anlitas av både de boende och föreningen. Hantverkare som därmed har gott rykte samt redan är insatt i området.