Saker du bör känna till innan du påbörjar en badrumsrenovering

En badrumsrenovering är ett stort jobb som kostar både pengar och tid. Varje litet val man gör påverkar priset och av den anledningen är det viktigt att man gör en budget innan man börjar. En annan viktig sak när det kommer till badrumsrenovering är att ta reda på vad man får och inte får göra själv. Dagens höga krav på våtrum och badrum gör nämligen att det finns flera moment som måste vara utförda av fackman – om inte så kan det bli en dyr historia längre fram.

Vad du får och inte får göra själv

En badrumsrenovering kräver väldigt mycket planering, dels för att det ska bli bra och dels för att det ska bli godkänt. Vad gäller just badrum finns många regler att förhålla sig till – till exempel finns vissa krav på tätskikt och fuktspärrar. Här är det alltså viktigt att läsa på ordentligt om man planerar att renovera badrummet av stor del på egen hand, så att man vet hur man genomför jobbet på ett korrekt sätt.

När det gäller avlopp och el ska man dock inte ge sig på att genomföra arbetet på egen hand eftersom det är väldigt riskfyllt. Ska avlopp flyttas eller om ett liknande jobb ska utföras i samband med en badrumsrenovering bör man anlita en kunnig hanterverkare.

Det samma gäller med eldragningar och installationer. Det finns många elarbeten som man inte får utföra själv, oavsett var i bostaden det gäller, men i badrum är det särkslit viktigt då både fukt och vatten förekommer

Ett bra tips om du känner dig osäker för vad du får och inte får göra i samband med din badrumsrenovering är att ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Dom kan då berätta vad som gäller för just din försäkring, ditt nya badrum samt vad som gäller vid en eventuell skada eller fel i framtiden.

Hur mycket det kommer att kosta

En annan sak som är bra att ta reda på innan man påbörjar en badrumsrenovering är vad det ungefär kommer att kosta. Det är viktigt att räkna med alla utgifter, alltifrån hantverkarkostnader hos https://badrumsrenoveringstockholmslän.se till dom sista små detaljerna och inredningen. Har man inte gjort en realistisk budget inför sin renovering finns en stor risk att det drar iväg och blir mycket dyrare än man hade trott.

Även här kommer den tidigare nämnda planeringen in i bilden. Det är viktigt att ta reda på hur en badrumsrenovering utförs steg för steg och vilka moment som ingår för att kunna räkna ut en kostnad. Drar man bara till med en summa på chans så kommer det troligen inte att stämma i slutändan – varje renovering är unik och priset kan skilja sig av flera olika anledningar, inte minst beroende på om man väljer att göra mycket av jobbet själv eller om man ska anlita hantverkare för att genomföra allt.

Det är alltså inte ”bara” att dra igång en badrumsrenovering utan det krävs både eftertanke, kunskaper och planering. Ta reda på så mycket fakta som möjligt, gör en plan och räkna på ett pris så kan du slippa många onödiga överraskningar i framtiden.