Montering av GKV-auktoriserad person

Oavsett om matta eller kakel väljs finns stora fördelar i att låta en GKV-auktoriserad hantverkare montera materialet. Genom auktorisationen ges en säkerhet i att montering sker utifrån gällande branschregler och att även intyg ges efteråt på att installationen skett på ett korrekt sätt.

Visserligen finns inget krav på att en fackman måste anlitas för detta jobb men det rekommenderas starkt utifrån att arbetet därmed sker på ett korrekt sätt. Eftersom våtrumsmattan även är fuktskyddet kan ett litet fel resultera i fuktskador i framtiden – skador som kan resultera i en dyr badrumsrenovering.