roehrmotorcycles

Saker du bör känna till innan du påbörjar en badrumsrenovering

En badrumsrenovering är ett stort jobb som kostar både pengar och tid. Varje litet val man gör påverkar priset och av den anledningen är det viktigt att man gör en budget innan man börjar. En annan viktig sak när det kommer till badrumsrenovering är att ta reda på vad man får och inte får göra själv. Dagens höga krav på våtrum och badrum gör nämligen att det finns flera moment som måste vara utförda av fackman – om inte så kan det bli en dyr historia längre fram.

Vad du får och inte får göra själv

En badrumsrenovering kräver väldigt mycket planering, dels för att det ska bli bra och dels för att det ska bli godkänt. Vad gäller just badrum finns många regler att förhålla sig till – till exempel finns vissa krav på tätskikt och fuktspärrar. Här är det alltså viktigt att läsa på ordentligt om man planerar att renovera badrummet av stor del på egen hand, så att man vet hur man genomför jobbet på ett korrekt sätt. read more

Vad kostar en badrumsrenovering?

Hur långt är ett snöre? Givetvis är det mycket svårt att på rak arm säga vad en badrumsrenovering kostar. I den här texten benar vi ut några de faktorer som avgör priset för en renovering.

Prisexempel 10 kvadratmeter badrum

En vanlig kostnad för en badrumsrenovering på 10 kvadratmeter med dusch och badkar (kaklat) är omkring 150 000 kronor utan ROT. Det är räknat grovt givetvis, men en vanlig fördelning av summorna kan då vara ca 70 000 kronor på arbete, 50 000 kronor på material och 30 000 kronor för inredningen. Efter ROT skulle kostnaden bli ca 125 000 kronor. read more

Montering av GKV-auktoriserad person

Oavsett om matta eller kakel väljs finns stora fördelar i att låta en GKV-auktoriserad hantverkare montera materialet. Genom auktorisationen ges en säkerhet i att montering sker utifrån gällande branschregler och att även intyg ges efteråt på att installationen skett på ett korrekt sätt.

Visserligen finns inget krav på att en fackman måste anlitas för detta jobb men det rekommenderas starkt utifrån att arbetet därmed sker på ett korrekt sätt. Eftersom våtrumsmattan även är fuktskyddet kan ett litet fel resultera i fuktskador i framtiden – skador som kan resultera i en dyr badrumsrenovering. read more

Hållbarhet

Räkna med att en våtrumsmatta håller 15 – 20 år. Detta är ungefär hälften av vad kakel klarar av. Om en hel badrumsrenovering behöver ske efter denna tid, eller enbart lagningar behöver ske, beror helt på mattans kvalité.

Renovera badrummet med våtrumsmatta

Våtrumsmatta är ett billigt och enkelt sätt att förnya badrummet. Det kan användas vid en komplett badrumsrenovering likväl för att skapa ny känsla i badrummet. Det finns både fördelar och nackdelar med att välja matta före kakel och klinkers.

Räknas som fuktspärr

Våtrumsmatta används både som fuktspärr och som estetiskt inslag i badrummet. Används istället kakel behöver först en våtrumsspärr skapas varpå kaklet monteras. Detta gör att tiden som läggs på en badrumrenovering med våtrumsmatta är mindre än den tid som behöver läggas på att sätta kakel. För de som framförallt vill hålla nere priset på sin badrumsrenovering kan våtrumsmatta vara ett alternativ. read more

Enkelt underhåll

Att rengöra och underhålla en våtrumsmatta är mycket enkelt. Detta framförallt för att det är så slät yta som ska rengöras. Det som främst ska användas är en gummiskrapa. Den kan användas för att dra bort väta från golv och väggar vilket gör att tvålrester inte ligger kvar och skapar avlagringar. Skulle det bli fläckar kan de generellt tas bort med en svamp med tvål och vatten.

Flyttfirma och magasinering

Det kan komma tillfällen i livet när du står mitt emellan två boenden och behöver en extra yta för att förvara dina ägodelar. En flytt kan komma plötsligt – kanske har du nyligen separerat och ännu inte hittat ett boende där du vill vara för evigt. Du kanske måste bo hos en vän under en tid eller har hittat ett tillfälligt boende att hyra några månader. Andra orsaker kan vara att du sålt din lägenhet men ännu inte hittat ett nytt hem varpå du bor inneboende någonstans. Du kanske ska flytta utomlands inom en viss tid och vill därför inte dra på dig ett hyreskontrakt tills dess. Då kan magasinering komma väl till pass – ett förråd där dina ägodelar får vara tillsvidare. read more