Saker du bör känna till innan du påbörjar en badrumsrenovering

En badrumsrenovering är ett stort jobb som kostar både pengar och tid. Varje litet val man gör påverkar priset och av den anledningen är det viktigt att man gör en budget innan man börjar. En annan viktig sak när det kommer till badrumsrenovering är att ta reda på vad man får och inte får göra själv. Dagens höga krav på våtrum och badrum gör nämligen att det finns flera moment som måste vara utförda av fackman – om inte så kan det bli en dyr historia längre fram.

Vad du får och inte får göra själv

En badrumsrenovering kräver väldigt mycket planering, dels för att det ska bli bra och dels för att det ska bli godkänt. Vad gäller just badrum finns många regler att förhålla sig till – till exempel finns vissa krav på tätskikt och fuktspärrar. Här är det alltså viktigt att läsa på ordentligt om man planerar att renovera badrummet av stor del på egen hand, så att man vet hur man genomför jobbet på ett korrekt sätt.

När det gäller avlopp och el ska man dock inte ge sig på att genomföra arbetet på egen hand eftersom det är väldigt riskfyllt. Ska avlopp flyttas eller om ett liknande jobb ska utföras i samband med en badrumsrenovering bör man anlita en kunnig hanterverkare.

Det samma gäller med eldragningar och installationer. Det finns många elarbeten som man inte får utföra själv, oavsett var i bostaden det gäller, men i badrum är det särkslit viktigt då både fukt och vatten förekommer

Ett bra tips om du känner dig osäker för vad du får och inte får göra i samband med din badrumsrenovering är att ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Dom kan då berätta vad som gäller för just din försäkring, ditt nya badrum samt vad som gäller vid en eventuell skada eller fel i framtiden.

Hur mycket det kommer att kosta

En annan sak som är bra att ta reda på innan man påbörjar en badrumsrenovering är vad det ungefär kommer att kosta. Det är viktigt att räkna med alla utgifter, alltifrån hantverkarkostnader hos https://badrumsrenoveringstockholmslän.se till dom sista små detaljerna och inredningen. Har man inte gjort en realistisk budget inför sin renovering finns en stor risk att det drar iväg och blir mycket dyrare än man hade trott.

Även här kommer den tidigare nämnda planeringen in i bilden. Det är viktigt att ta reda på hur en badrumsrenovering utförs steg för steg och vilka moment som ingår för att kunna räkna ut en kostnad. Drar man bara till med en summa på chans så kommer det troligen inte att stämma i slutändan – varje renovering är unik och priset kan skilja sig av flera olika anledningar, inte minst beroende på om man väljer att göra mycket av jobbet själv eller om man ska anlita hantverkare för att genomföra allt.

Det är alltså inte ”bara” att dra igång en badrumsrenovering utan det krävs både eftertanke, kunskaper och planering. Ta reda på så mycket fakta som möjligt, gör en plan och räkna på ett pris så kan du slippa många onödiga överraskningar i framtiden.

Vad kostar en badrumsrenovering?

Hur långt är ett snöre? Givetvis är det mycket svårt att på rak arm säga vad en badrumsrenovering kostar. I den här texten benar vi ut några de faktorer som avgör priset för en renovering.

Prisexempel 10 kvadratmeter badrum

En vanlig kostnad för en badrumsrenovering på 10 kvadratmeter med dusch och badkar (kaklat) är omkring 150 000 kronor utan ROT. Det är räknat grovt givetvis, men en vanlig fördelning av summorna kan då vara ca 70 000 kronor på arbete, 50 000 kronor på material och 30 000 kronor för inredningen. Efter ROT skulle kostnaden bli ca 125 000 kronor.

Arbete en av de stora posterna under en badrumsrenovering

Som kan utrönas ovan är arbetskostnaderna en av de stora posterna. Det här kan minskas väsentligt om du väljer att göra mycket själv. En snickare brukar kosta omkring 500 kronor i timmen, och kan behöva lägga omkring 40 timmar på ett 10 kvadratmeter stort badrum, vilket ger en kostnad på 20 000 kronor för snickaren innan ROT. Om du därtill ska anlita elektriker, plattsättare och rörmokare sticker kostnaderna iväg snabbt.

Det arbete som var och en av dessa grupper gör är även förenat med materialkostnader. Kanske är det här plattsättaren som är dyrast i det perspektivet – kakel kan snabbt bli dyrt (kostar inte sällan omkring 300 kronor per kvadratmeter).

Att få en badrumsrenovering billigt

Det går givetvis att komma undan långt mycket billigare än detta. Men faktum är att många lägger ganska stora summor på när det är dags för en badrumsrenovering från badrumsrenoveringargöteborg.se som kan hjälpa till. Det är en investering i huset, och till viss del kan man “få tillbaka” pengar när det är dags att sälja bostaden.

Billigare kakelval

Den som vill ha en badrumsrenovering billigt kan till exempel titta på att välja ett billigare kakel. Ha dock i åtanke att plattsättarens materialkostnader till 50 % är andra material, så som till exempel flytspackel, tätskikt och fog.

Riv själv

Något annat att titta på för den som vill komma undan med en badrumsrenovering billigt är att göra så mycket som möjligt själv. Ett ganska stort moment som du kanske inte behöver en snickare för är att riva ut det gamla badrummet. Genom att hyra en prisvärd container och ta hjälp av vänner eller familj kan den normalhändiga klara av jobbet på egen hand. Är du osäker på något – till exempel hur man stänger av och pluggar vatten – är det givetvis bäst att ta hjälp av en rörmokare (eller någon händig du känner).

Titta på vad du kan göra själv med el och VVS

En elektriker kommer du att behöva anlita om du ska koppla eller dra el. Däremot finns det andra elarbeten du kan göra själv – till exempel montera dosor och rör. El är ett område där det är mycket viktigt att man är säker på vad det är man faktiskt får göra och inte göra. Förutom att det kan vara farligt, riskerar du att få problem med försäkringsbolaget om en olycka senare skulle ske. Samma gäller givetvis med VVS – men reglerna kring rörarbeten är inte lika stränga som när det gäller el.

Montering av GKV-auktoriserad person

Oavsett om matta eller kakel väljs finns stora fördelar i att låta en GKV-auktoriserad hantverkare montera materialet. Genom auktorisationen ges en säkerhet i att montering sker utifrån gällande branschregler och att även intyg ges efteråt på att installationen skett på ett korrekt sätt.

Visserligen finns inget krav på att en fackman måste anlitas för detta jobb men det rekommenderas starkt utifrån att arbetet därmed sker på ett korrekt sätt. Eftersom våtrumsmattan även är fuktskyddet kan ett litet fel resultera i fuktskador i framtiden – skador som kan resultera i en dyr badrumsrenovering.

Hållbarhet

Räkna med att en våtrumsmatta håller 15 – 20 år. Detta är ungefär hälften av vad kakel klarar av. Om en hel badrumsrenovering behöver ske efter denna tid, eller enbart lagningar behöver ske, beror helt på mattans kvalité.

Renovera badrummet med våtrumsmatta

Våtrumsmatta är ett billigt och enkelt sätt att förnya badrummet. Det kan användas vid en komplett badrumsrenovering likväl för att skapa ny känsla i badrummet. Det finns både fördelar och nackdelar med att välja matta före kakel och klinkers.

Räknas som fuktspärr

Våtrumsmatta används både som fuktspärr och som estetiskt inslag i badrummet. Används istället kakel behöver först en våtrumsspärr skapas varpå kaklet monteras. Detta gör att tiden som läggs på en badrumrenovering med våtrumsmatta är mindre än den tid som behöver läggas på att sätta kakel. För de som framförallt vill hålla nere priset på sin badrumsrenovering kan våtrumsmatta vara ett alternativ.

Hur mycket det skiljer i pris beror på flera olika faktorer. Det bästa är att be om offert från flera olika byggföretag och då önska ett pris på renoveringen utifrån kakel eller matta.

Lättstädat

Sker en badrumsrenovering utifrån ett praktiskt perspektiv kan matta vara bättre än kakel. Det är betydligt lättare att hålla rent med plastmatta istället för kakel. Detta utifrån att det inte blir några fogar.

H-metoden skapar en enda skarv

Det absolut viktigaste att förhålla sig till vid en badrumsrenovering är att skapa ett gott tätskikt. När det kommer till våtrumsmattor innebär det att ha så få skarvar som möjligt. Det är därför som många använder H-metoden. En metod som innebär att mattan ”sveps” över väggarna horisontellt. På detta sätt skapas enbart en enda skarv som sedan svetsas samman.

Enkelt underhåll

Att rengöra och underhålla en våtrumsmatta är mycket enkelt. Detta framförallt för att det är så slät yta som ska rengöras. Det som främst ska användas är en gummiskrapa. Den kan användas för att dra bort väta från golv och väggar vilket gör att tvålrester inte ligger kvar och skapar avlagringar. Skulle det bli fläckar kan de generellt tas bort med en svamp med tvål och vatten.

Flyttfirma och magasinering

Det kan komma tillfällen i livet när du står mitt emellan två boenden och behöver en extra yta för att förvara dina ägodelar. En flytt kan komma plötsligt – kanske har du nyligen separerat och ännu inte hittat ett boende där du vill vara för evigt. Du kanske måste bo hos en vän under en tid eller har hittat ett tillfälligt boende att hyra några månader. Andra orsaker kan vara att du sålt din lägenhet men ännu inte hittat ett nytt hem varpå du bor inneboende någonstans. Du kanske ska flytta utomlands inom en viss tid och vill därför inte dra på dig ett hyreskontrakt tills dess. Då kan magasinering komma väl till pass – ett förråd där dina ägodelar får vara tillsvidare.

Magasinering förklarat

Magasinering innebär att du hyr en yta eller ett förråd i en lagerlokal där du kan förvara dina prylar under en viss tid – tillfälligt eller tillsvidare. Det kan vara en bra idé om du inte har ett tillräckligt stort källarförråd eller vindsförråd hemma eller om du helt enkelt av någon anledning inte får plats med möbler och andra ägodelar i ditt nya boende. Att hyra ett förråd på det sättet är mycket säkert eftersom lagerlokalerna har säkerhetsbevakning och larm. Förråden är utrustade för att klara kyla och fukt så att du slipper oroa dig för att innehållet ska bli förstört.

Många flyttfirmor erbjuder magasinering bland sina övriga tjänster. De har ett samarbetsavtal med en lagerlokal där kunder får hyra in sig i ett förråd en månad, tre månader i taget eller tillsvidare tills kunden själv bryter avtalet. Magasinering kostar en slant men är ett prisvärt alternativ om man jämför med andra alternativ. Det är också ett bättre och säkrare sätt att förvara dyrbara ägodelar på än om du skulle ha dem hemma.

Tips om du ska magasinera möbler

Oavsett vad du vill magasinera kan det vara bra att få lite tips innan du undertecknar pappret. Försök hitta ett företag som erbjuder magasinering utan bindningstid eftersom du faktiskt inte vet hur lång tid det kan ta innan du vill ha tillbaka dina saker. Ett bra tips är att begära magasinering tre månader i taget om du vet att du bara vill ha förvaringen tillfälligt.

Se också till att lagerlokalen ligger något sånär nära där du bor. Ibland kan det komma tillfällen då du vill åka ut till förrådet för att hämta hem något eller se över vad som faktiskt finns där. Vissa magasineringsfirmor eller flyttfirmor erbjuder en slags digital tjänst där kunderna får full överblick av vad som finns i förrådet. Då kan du enkelt se hela förrådet i telefonen. För dock alltid en lista på vad du magasinerat så att du vet!